Joakim Reinius Facebook

Joakim Reinius har en egen Facebooksida där han samlar alla sina vänner och håller lite småkoll på vad de håller på med. Joakim Reinius brukar dock inte varje dag gå igenom sin facebook.

Detta är en länk till Joakim Reinius Facebooksida.