Arbete av Joakim Reinius

Det har nu synts i Smålänningen det arbetet som Joakim Reinius lagt ner på sitt arbete med att kartlägga mobiltäckning. Joakim Reinius har varnat kommunen för att Telia lägger ner sina kopparledningar med start 2017-11 och om man inte har lösningar på detta menar Joakim Reinius att flertalet medborgare kommer bli helt utan kommunikationsmöjligheter.

Joakim Reinius menar att ”alla har inte råd att installera fiber för ca 25.000 kronor och även om så hade varit fallet skulle fiberbolagen inte hinna gräva färdigt.”

 

Se mer om Joakim Reinius arbete om mobiltäckning